İLKELERİMİZ
Güvenilirlik

Değerleme raporlarında titizlik, hassasiyet ve doğru değer tespiti Dora'nın çalışma felsefesinin odağında bulunur. Yasalar, uluslararası standartlar, meslek ilkeleri ve kurumsal değerler en önemli yol göstericimizdir.

Kalite
Tüm süreçler kalite yönetim sisteminin güvencesi altında yürütülmektedir. ISO 9001:2008 belgesi ile taçlandırılan sistemimiz BDDK mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu seviyesinde denetlenmektedir. Kalitenin olanaklarla başladığı prensibi ile ofislerden, araç ve ekipmanlara, donanım ve yazılımlara kadar tüm seçimler süreç kalitesine hizmet edecek şekilde düşünülmüş ve yapılmıştır..
Hız
Son sözü zamanla yarışın söylediğinin farkındalığı ile çalışan ekibimiz; organizasyon, operasyon, teknolojik üstünlük, araç ve ekipman zenginliğinin de yardımı ile müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılamayı en üst hedef edinmiştir.
Bilgi
Kişisel deneyimlerle gelen birikimlerin her değerleme raporu ile ortaya çıkan yeni bilgi ile harmanlanmasıyla oluşan kurumsal bilgi birikimi yeni değerlemelere ışık tutmaktadır. INVEX, bilginin depolanması ve kurumsal paylaşıma sunulmasında önemli bir yardımcı sistemdir.
Donanım
Güvenilirlik, kalite, hız, hatta bilginin saklanması ve paylaşımı; kurumsal prensiplerin bireyler tarafından özümsenmesi ve yürütülmesi temeline dayalı olsa da teknoloji, donanım ve yazılım olanakları, araç ve ekipman zenginliği, uygun konumda ve konforlu ofis seçimleri de bu değerlerin yaratılması ve yaşatılmasında vazgeçilmez yardımcılarımızdır.
Bağımsızlık
Dora, tarafsız ve doğru değerleme raporu üretmek için gerekli davranış ve anlayışlar bütünü içindedir. Bağımsızlık, kurumsal etik anlayışımızın ayrılmaz parçasıdır.
Yaygınlık
Ofislerimiz ve çözüm ortaklarımız ile Türkiye'ye yaygın hizmet ağını oluşturmak ve müşteri ihtiyaçlarına en geniş coğrafyada cevap vermek için sürekli büyümeyi hedefleyen, dinamik bir bünyeyiz.
Yetkinlik
Gayrimenkul sektöründe yıllara dayalı birikimleri ile sorumlu değerleme uzmanları, her değerleme raporuna ayrı katkıda bulunacak farklı disiplinlerden değerleme uzmanları, deneyim ve birikimlerinin yanı sıra temel eğitimleriyle de fark yaratan çözüm ortakları ile yetkin kurumsal organizasyon.