Doğru ve güvenilir bir değerleme için sizinleyiz !

Gayrimenkul değerlemeniz için online teklif alın!
SPK ve BDDK listesinde yer alan bir değerleme şirketiyiz.
Hangi hizmetleri sunuyoruz?
Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü özel ve resmi, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek ve yazılı raporlamasını yapmak; yapılmış değerleme raporlarını mevzuat ile belirlenen süre boyunca arşivlemek.
Danışmanlık hizmetleri kapsamında Kentsel dönüşüm süreci danışmanlığı, Yatırım Danışmanlığı, İnşaat İlerleme Takibi, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, Proje Şerefiyelendirme Çalışmaları, Kira Tespit , Bölge ve Pazar Analizi ve Kurumsal Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.
Gayrimenkule bağlı makine ve teçhizatların değerlemesi işlemidir. Bu kapsamda Makine ve Ekipmanların Değerlemesi, Çimento Tesisleri, Tersaneler, Rafineriler, Kara, Hava ve Deniz Araçlarının Değerlemesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi, Res ve Hes Tesislerinin Değerlemesi hizmetleri verilmektedir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında taşınmazların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümünün sağlanması ve afet risklerinin bertaraf yeniden yapılandırılaması süreçleridir. Bu kapsamda Taşınmazın Mevcut Durum Değerinin Tespiti, Boş Hale Gelecek Parselin En Etkin ve Verimli Kullanımının Belirlenmesi, Dönüşüm Sonrasında Oluşacak Değer, Hak Sahiplerinin Dağıtım Değerlerinin Tespitleri ve Şerefiyelendirme İşlemi, Şerefiyelendirme İşlemine Göre Yeni Yapılacak Yapının Hak Sahiplerine Adil Dağılımı hizmetleri verilmektedir.
Boş arsalar için mevcut imar planı kapsamında, taşınmazın fiziksel özellikleri dikkate alınarak, arazi üzerinde gerçekleştilebilecek yatırımların analizlerinin yapılması ve uygun yatırım tavsiyelerinin sunulması hizmetidir. Ayrıca daha önce inşa edilmiş yapıların değişen piyasa koşulları kapsamında yapılabilecek fonkiyon değişiklikleri (örneğin avm olarak inşa edilmiş bir yapının bölge ihtiyaçları doğrultusunda hastane olarak yeniden düzenlemesi) bölge analizi, kira tespiti ve maaliyet analizleri yapılarak belirlenmektedir.
Fizibilite Hizmetleri, yatırıma başlama aşamasında hazırlanan detaylı çalışamalardır. Fizibilite raporları kapsamında bölge analizi, pazar araştırması, teknololik araçlar ve hukuki incelemeler yaparak alternatif yatırım senaryoları üretilir. Yatırımlarda alınacak risklerin azaltımlasını sağlayarak, yatırımın başarılı olması için seçilmesi gereken lokasyonun belirlenmesi projenin gerçek hayatta karşılık bulup bulamayacağı, kar- zarar dengesi gibi verileri sağlamaktadır.

12 Yıllık Serüvenimizde

Değerleme Raporu

Referanslarımız

12 Yıllık İş Tecrübesi ve Deneyimiyle
Ziraat Bankası
Şeker Bank
Halk Bankası
QNB
Fibabanka
TÜRKİYE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kale Şirketler Grubu
Remax Türkiye
Anadolu Holding
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DenizBank
Vakıfbank
Türk Kızılay

Değerleme Raporlarında Güvenilirlik

Türkiye'de gayrimenkul değerleme sektörü, 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kulvar değiştirmiştir.

O zamana kadar, gayrimenkul sektöründeki tecrübeye dayalı düzensiz bireysel girişimlerle şekillenmiş olan değerleme faaliyetleri yerini Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen ve Kurul denetiminde faaliyet… Devamı

Bölge Müdürlüklerimiz

12 Yıllık iş tecrübesi ve deneyimiyle, 7 bölge müdürlüğümüz ile tüm Türkiye'de hizmetinizdeyiz.