HAKKIMIZDA

Türkiye'de gayrimenkul değerleme sektörü, 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kulvar değiştirmiştir.

O zamana kadar, gayrimenkul sektöründeki tecrübeye dayalı düzensiz bireysel girişimlerle şekillenmiş olan değerleme faaliyetleri yerini Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen ve Kurul denetiminde faaliyet gösteren uzmanlaşmış anonim şirketlere bırakmıştır. Bir taraftan da sektörde sorumluluk alacak değerleme uzmanlarının lisanslaması uygulaması, değerleme şirketlerinin sorumluluğunu artırdığı kadar gayrimenkul değerleme işlemlerinin daha güvenilir, bağımsız, doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinin yolunu açmıştır.

Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 01.12.2011 tarihinde sektörün büyük şirketleri arasında yerini almak hedef ve iddiasıyla, gayrimenkul değerleme konusunda tecrübe sahibi ortak ve çalışanlarının güç birliği ile kurulmuştur. Kuruluşun ardından şirket faaliyetlerini şekillendiren en önemli gelişme Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2012 tarihli kararı ile "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmış olmasıdır.

Sektöre demir atma anlamına gelen bu gelişmenin ardından Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri ile yapılan ilk sözleşme ile Dora için gerçek "faaliyet" başlamıştır. Bundan sonra, değerleme hizmetleri için gerekli personel ve lojistik altyapıyı zenginleştirme çalışmaları paralel yürümüştür. Dora uzman kadrosunun uzun zamana dayalı deneyimlerini, lojistik ve teknolojik yatırımların verdiği olanaklarla birleştirerek sektörde kendisine olumlu bir yer bulmuştur. Ankara'daki şirket merkezinde başlayan faaliyetini şubeleşerek yaymak hedefi doğrultusunda, 2013 yılının Şubat ayında İstanbul'da bir ofis açılmıştır. 2019 yılında diğer 5 ofislerimizi de açarak 7 bölgede hizmet vermeye başlanılmıştır.

Bu çabaların kısa sürede meyvelerini verdiği bir ortamda Dora yüksek hizmet standardını önce ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi ile daha sonra da 25.07.2013 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla alınan yetki belgesi ile kanıtlamıştır. Dora yeni müşteriler, yeni çalışma arkadaşları ve çözüm ortakları ile daha da büyümek hedefi ile yoluna devam etmektedir.